Goede doelen

Home » Goede doelen

SINGELLOOP 2024

De opbrengst van de 47ste Smitsloo Groep Singelloop is bestemd voor verschillende goede doelen. De Smitsloo Groep Singelloop zoekt goede doelen, waaraan zij de volledige opbrengst kan doneren. De 47e editie van het hardloopevenement over de zeven Leidse singels staat gepland op vrijdagavond 12 april 2024.Goede doelen komen bij voorkeur uit Leiden en omstreken. De Singelloop keert geen geld uit, gegadigden dienen aan te tonen dat zij een concrete bestemming hebben voor het geld. Dat kan van alles zijn. Affiniteit met sport, beweging en gezondheid voor jong en oud vindt de organisatie een belangrijk selectiecriterium. Wie namens een goed doel aanspraak wil maken op een van de cheques die na de Singelloop worden uitgereikt, kan tot en met 15 februari een gemotiveerde aanvraag indienen bij de Stichting Singelloop Leiden via singelloopleiden@gmail.com onder vermelding van Goed doel Singelloop 2023..