Goede doelen

Home » Goede doelen

SINGELLOOP 2023

De opbrengst van de 46ste Smitsloo Groep Singelloop is bestemd voor verschillende goede doelen. Goede doelen komen bij voorkeur uit Leiden en omstreken. De Singelloop keert geen geld uit, gegadigden dienen aan te tonen dat zij een concrete bestemming hebben voor het geld. Dat kan van alles zijn. Affiniteit met sport, beweging en gezondheid voor jong en oud vindt de organisatie een belangrijk selectiecriterium.Wie namens een goed doel aanspraak wil maken op een van de cheques die na de Singelloop worden uitgereikt, kan tot en met 15 februari 2023 een gemotiveerde aanvraag indienen bij de Stichting Singelloop Leiden via singelloopleiden@gmail.com onder vermelding van Goed doel Singelloop 2023.